...

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i gynnal arolwg o'r holl ymgeiswyr sy'n sefyll am etholiad i Gynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol ac Cynghorau Cymuned a Thref.

Cafodd ymgeiswyr am Etholiadau Lleol Mai 2017 eu gwahodd i gwblhau’r arolwg. Roedd yr arolwg ar waith rhwng Ionawr a Gorffennaf 2017 ac mae wedi cau erbyn hyn. Caiff adroddiad am ganfyddiadau’r arolwg ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru erbyn Mai 2018.

Prefer to see this in English? Click here.

Navigation

Social Media